"Een schat aan klankkleuren en melodisch - of harmonisch materiaal waarme de musici tijdens hun solo's hun voordeel kunnen doen." - Mischa Andriessen