"Wat ik nu vooral besef, is dat componeren net als een instrument bespelen is. Wie niet alle dagen oefent, komt in de problemen." Antoine Pierre in Jazzism

15 décembre 2015 sowarex

Traduction